TESTELEKTER JA VOOLURING. Vali kõik õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 13

Neutronid on ...

2 / 13

... muundab elektrienergia mõneks teiseks energialiigiks.

3 / 13

Elektrit ... muuta teisteks energialiikideks.

4 / 13

Aatomi tuum koosneb prootonitest ja neutronitest.

5 / 13

Aatom on üliväike aineosake, millel on ... tuum.

6 / 13

Elektrilambis muutub elektrienergia soojuseks ja valguseks.

7 / 13

Vooluringi kuuluvad omavahel ühendatud ...

8 / 13

... tekitab ja hoiab vooluringi ühendatud juhtides elektrivälja.

9 / 13

Ümber aatomituuma tiirlevad ...

10 / 13

Elektrivool on elektronide liikumine sinna, kus on ... elektrone.

11 / 13

Elektronid on ...

12 / 13

... abil saab vooluringi sulgeda või avada.

13 / 13

Prootonid on ...