ELEKTER JA VOOLURING. Vali kõik õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 13

Aatom on üliväike aineosake, millel on ... tuum.

2 / 13

Neutronid on ...

3 / 13

Aatomi tuum koosneb prootonitest ja neutronitest.

4 / 13

Elektrit ... muuta teisteks energialiikideks.

5 / 13

Vooluringi kuuluvad omavahel ühendatud ...

6 / 13

Elektrivool on elektronide liikumine sinna, kus on ... elektrone.

7 / 13

Elektrilambis muutub elektrienergia soojuseks ja valguseks.

8 / 13

... abil saab vooluringi sulgeda või avada.

9 / 13

Prootonid on ...

10 / 13

Ümber aatomituuma tiirlevad ...

11 / 13

... muundab elektrienergia mõneks teiseks energialiigiks.

12 / 13

... tekitab ja hoiab vooluringi ühendatud juhtides elektrivälja.

13 / 13

Elektronid on ...

results loading