ELU ERINEVATES KESKKONNATINGIMUSTES

Erinevad elusolendid vajavad eluks erinevaid tingimusi. Kliima on teatud piirkonnale iseloomulik pikaajaline ilmastik ja põhjustab suurimaid elutingimuste erinevusi maakeral.

Maailma loodusvööndid

Elusolendite kasvamist ja arenemist mõjutavad keskkonnatingimused, milleks on näiteks temperatuur, sademete, hapniku ja valguse hulk. Kuna Maa telg on Päikese poole kaldu, siis saavad Maa eri piirkonnad erineval hulgal päikesevalgust, mistõttu on erinevates paikades erinev temperatuur. Keskkonnatingimuste järgi on maakera jaotatud loodusvöönditeks ning igal vööndil on oma iseloomulik kliima, taimkate ja loomastik.

Maailma loodusvööndid:

5

Maailma loodusvööndite kaart

Ülesanne:

MAAILMA LOODUSVÖÖNDID. Vali õiged vastusevariandid

Elutingimused Eestis

Eesti kuulub segametsavööndisse, mis paikneb lehtmetsa- ja okasmetsavööndi vahel. Eestist põhja ja ida poole jäävaid okasmetsasid nimetatakse taigaks ning lõuna poole jääb segametsavöönd, mis veelgi lõuna pool läheb üle lehtmetsavööndiks. Metsades kasvavad nii leht- kui ka okaspuud ning need on elupaigaks mitmetele imetajatele. Levinuimad okaspuud on mänd ja kuuski ning levinuimad lehtpuud arukask, sookask, haab, sanglepp, hall lepp, pärn, tamm ja vaher.

Eestis on lisaks rohketele metsaaladele ka palju niite, soid, põldusid ja karjamaasid. Soodeks nimetatakse turbapinnasega märgasid alasid, kus kasvavad näiteks turbasamblad, kanarbik, sookail, huulhein ja tupp-villpea. Niitudel kasvab rohkesti kõrrelisi, näiteks aruhein, nurmikas, timut ja kerahein. Põldudel kasvatatakse põllukultuure nagu näiteks kartulit, nisu, rukist, otra ja kaera. Samuti leidub põldudel ka umbrohtusid. Karjamaadel kasvavad taimed, mida kariloomad armastavad süüa.

Eesti kliimat iseloomustab neli aastaaega.

6

ÜLESANNE:

EESTI KLIIMA. Vali õiged variandid

Talv

 

Kevad

 

Suvi

 

Sügis

Maailma loodusvööndid

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.