Arvude 0- 1000 võrdlemine

10

  • Suurem kui … (>) – sümbol, mis näitab et vasakpoolne arv on suurem kui parempoolne
  • Väiksem kui … (<) – sümbol, mis näitab et parempoolne arv on suurem kui vasakpoolne arv
  • Võrdne (=) sümbol, mis näitab et arvude väärtused on võrdsed

Pea meeles! Näljane krokodill sööb alati suurema arvu.

11

Näiteks:

12

TEST:

Arvude 0- 1000 võrdlemine. Vali õige vastus.

Arvude 0- 1000 võrdlemine. Märgi õige.

Enesekontrolliks:

results loading