EESTI SUUREMAD PINNAVORMID

Madal-Eesti ja Kõrg-Eesti

Eesti asub Ida-Euroopa lauskmaal, mis hõlmab enamiku Euroopa-Venemaast ja väikesed riigid Läänemere idakaldal. Eesti on madal ja tasane ning maastikku ilmestavad erineva kõrguse, kuju, ehituse ja tekkega pinnavormid, mille suhteline kõrgus jääb enamasti alla 20 m. Suhteline kõrgus on üle 50 m vaid mõnel üksikul Kagu-Eesti künkal.  Eesti jagatakse pinnavormide absoluutse kõrguse ja pinnamoe vaheldusikkuse järgi Madal-Eestiks ja Kõrg-Eestiks. Madal-Eesti on Eesti kõige noorem ja madalam piirkond.

Emajõgi Tartus

Põhja-Eesti pankrannik

Põhja-Eesti pankrannik ehk klint on Soome lahe rannikul asub merepinnast kohati kümnete meetrite kõrgusele kerkiv astang. Läänes on klindi jätkuks Saaremaal ja Muhus järsu seinana tõusvad astangud. Lainete, vihma ja tuule mõjul on klindi ülaserv pragunenud ning jalamile on tekkinud varisenud paekivitükkidest rusukalle. Ida poole liikudes kasvab pankranniku kõrgus. Näiteks on astang Osmussaarel 6 m, Toompeal ligi 46 m ja Kirde-Eestis Ontikal 46 m kõrge.

Põhja-Eesti pankrannik

Põhja-Eesti pankrannik

Toompea

Toompea

Madal-Eesti

Lääne-Eesti madalik on pindalalt suurim pinnavorm, kus maapinna tasasus ja maapinna lähedal asuvad vettpidavad savikihid põhjustavad suurte alade soostumist. Lääne-Eesti madaliku lõunapoolseks jätkuks on kõrgete luiteahelikega Pärnu madalik. Luited takistavad pinnavee valgumist merre, mistõttu on ka sellele madalikule omased suured soostunud alad. Peipsi põhjakaldal paineb Alutaguse madalik, millele on iseloomulikud suured soo-ja metsaalad. Madalad ja soised piirkonnad on veel Võrtsjärve madalik ja Peipsi madalik. Kesk-Eesti tasandikul on viljakad mullad, mistõttu on sinna rajatud palju põlde ning metsasid ja looduslikke niite on vähe säilinud.

Saaremaa

Kõrg-Eesti

Põhja-Eestis asub Pandivere kõrgustik, mille jalamil voolab põhjavesi allikatena maapinnale. Lõuna-Eestis paiknevad lainjas Sakala kõrgustik, orgude ja küngastega liigendatud Otepää kõrgustik, Eesti kõrgeimate küngastega Haanja kõrgustik ning järskude kuppelküngastega Karula kõrgustik.

Maapinna läbilõige

Maapinna läbilõige kujutab maastikku külgvaates ning annab hea ülevaate sellest, kui kõrge mingi koht teise koha suhtes on.

Eesti maastikud

Eesti maastikud

TEST

VIDEO:

Põhja-Eesti klint

MÄNGUD:

Eesti suuremad pinnavormid

 

results loading