ENERGIA

Ükski jõud ei toimi ilma energiata. Alati, kui jõud midagi tõmbab või tõukab, on selle taga energia.

Energia on võime teha tööd.

Peamine energiaallikas on päike. Päikeseenergial kasvavad taimed. Taimed on toiduks loomadele, toiduenergia salvestub neis.

25

Energiat on mitut liiki.

Kõige levinumad energialiigid on:

  • Valgusenergia
  • Soojusenergia
  • Liikumisenergia
  • Elektrienergia

Energia võib muunduda ühest liigist teise.

Elektriseadmed muudavad elektrienergia näiteks soojuseks, valguseks või liikumisenergiaks.

Energiat saab mõõta dźaulides. Üks dźaul on selline energia kogus, mis kulub 100 grammi tõstmisel 1 meetri kõrgusele.

Energiat saame ka maavaradest (nafta, kivisüsi vms. põletamisel), päikese valgusenergiast, tuule- ja vee- liikumisenergiast.

Tuulenergia

Päikesenergia

Veeenergia

Enesekontrolliks:

ENERGIA. Vali kõik õiged vastusevariandid

results loading