EUROOPA KESKAEG

Keskaeg jääb antiikaja ja uusaja vahele ning selle alguseks peetakse Lääne-Rooma impeeriumi lagunemist 5 sajandil.

 

KESKAJA  AJALINE JAOTUS

varakeskaeg

kõrgkeskaeg

hiliskeskaeg

5.-10.saj

11.-13-saj

14.-16.saj

results loading