JÕUD JA LIIKUMINE

Maailm on loodud nii, et kõik siin liigub – liikumine on loomulik olek.

Kui üks asi on kord liikuma pandud, siis ta liigub ühtlaselt (muutumatu kiirusega) ja sirgjooneliselt seni,…

…kuni talle mõni teine keha mõjuma hakkab.

Selleks, et mis tahes keha liikuma panna on tarvis jõudu. Jõud põhjustab liikumise. Jõud võib keha tõmmata või tõugata.

(Selleks, et ust avada, on vaja seda tõmmata. Selleks, et käru lükata on vaja seda tõugata.)

Jõud võib panna keha kas liikuma, pöörama, kuju või suunda muutma või liikumist kiirendama.

Kui kehale mõjuvad jõud on tasakaalus, keha liikumine ei muutu.

Miks asjad maha kukuvad, ega jää õhku rippuma?
Kuidas külgetõmbejõu mõju avaldub?

Maa tõmbab enda poole kõiki kehi. Kehad langevad maapinnale Maa külgetõmbejõu mõjul. Mida suurem on eseme mass ja mida väiksem on kahe eseme vaheline kaugus, seda tugevamini ta teist eset ligi tõmbab.

Kaalu mõistega tutvub inimene varakult. Iga põrandale langev asi tutvustab lapsele langemise jõudu ehk kaalu.
Gravitatsioon tõmbab kõiki esemeid Maa poole ja sõltub eseme massist.

Gravitatsioonijõu tõmme esemetele ongi eseme kaal mida me tunneme.

Esemetel on kaal, sest Maa tõmbab neid kindla suurusega gravitatsioonijõuga.

Ülesanne:

JÕUD JA LIIKUMINE. Vali kõik õiged vastusevariandid

Jõud ja liikumine:

 

 

results loading