KEEMILISED ELEMENDID

Aatomid erinevad üksteisest eelkõige prootonite arvu järgi tuumas ning prootonite arvu tuumas nimetatakse aatomnumbriks (Z). Aatomnumbri järgi jagatakse aatomid keemilisteks elementideks. Keemiline element on ühe ja sama prootonite arvuga aatomite liik. Näiteks on süsiniku aatomi tuumas kuus prootonit ja seega on ka tema aatomnumber 6.

Prootonite arv = tuumalaeng = aatomnumber = elektronide arv

Kui keemiliste elementide aatomid liituvad, moodustubki aine. Lihtaineks nimetatakse ühe ja sama keemilise elemendi aatomitest moodustunud ainet (nt rauast kiiver, mis koosneb paljudest raua aatomitest). Enamasti aatomid üksikuna ei esine vaid on ainete koostises.

15

 

TESTID:

Keemiline element, selle tähistamine.

Loe lisaks:

ELEMENDID

 

Humoorikas video keemilised elemendid:

results loading