LIIVIMAA RISTISÕJA KRONOLOOGIA

 • 1184 – liivlaste asualale Väina (Daugava) jõe suudmesse saabus Meinhard, kes asus eeldatavasti kokkuleppel liivlastega Ükskülas (liivi keeles Ikšķile) kirikutehitama
 • 1186 – Meinhardi eestvedamisel hakati Väina jõe paremale kaldale Ükskülasse rajama kivilinnust
 • 1193 – Rooma-katoliku kiriku Rooma paavst Coelestinus III kuulutas välja ristisõja paganlike liivlaste vastu
 • 1198 – lahing ristisõdijate ja liivlaste vahel, Bertholdi surm
 • 1200 – Piiskop Alberti jõudmine 23 laeva ja umbes 1500 ristisõdijaga Saksimaalt, Liivimaale
 • 1201 – Riia linna asutamine liivlaste asualadel, Ridzene ja Daugava jõe ühinemiskohale
 • 1202 – Mõõgavendade ordu asutamine
 • 1205 – orduväed koos ristitud liivlste ja semgalitega vallutasid Salatsi piirkonna ja 1206. aastal läks Salatsi ühes kogu liivlaste Metsepole (Metsapoole) maakonnagaRiia piiskopi Albert von Buxhövdeni omandusse
 • 1206, 4. juuni – Esimene Holmi lahing
 • 1206 – aasta teine Holmi lahing
 • 1206 – liivlaste alistamine Riia piiskopi Alberti ja Mõõgavendade ordu poolt. Vallutatud alad jaotati piiskop Alberti ja Mõõgavebndade ordu vahel, Albert sai ⅔ ja Mõõgavendade ordu ⅓ aladest.
 • 1207 – Mõõgavendade ordu poolt rajati Võnnu (Cēsis) linnus, millest kujunes hiljem äärmiselt oluline tugipunkt võitluses eestlaste vastu ja vallutatud Liivimaa territooriumi kontrollimisel
 • 1207/1208 – vallutati seelide linnus Kokneses ning Koknese vürstiriigi vürst Vjatško jättis oma linnuse ja vürstiriigi maha ning põgenes Venemaale
 • 1208 – orduväed vallutasid Väina ääres elavate seelide tähtsaima linnuse Sēlpilsi muinaslinnuse, Sēlijas ning seelid ristiti, samal aastal ristiti ka Ümera latgalid
 • 1208 – Mõõgavendade ordu sõlmis liidu Tālava latgalitega ningh alustas sõjaretki Lõuna-Eesti aladele, Ugandisse (vt. Eestlaste muistne vabadusvõitlus)
 • 1209 – Jersika vürst Vissevalde oli sunnitud tunnistama end piiskop Alberti vasalliks. 1211. aastal jagati tema valdused kaheks: pool läks sakslastele ja pool jäi temale.
 • 1212 – liivlaste linnuse, Sattesele piiramine, Mõõgavendade ordu poolt
 • 1214 – Piiskop Albert liitis Tālava latgalite alad oma valdustega
results loading