* Mikro- ja megamaailma füüsika. Sisukord

12.klass füüsika

V kursus

Mikro- ja megamaailma füüsika.

Autor: Enn Kirsman

Aine ehituse alused. 

Aine olekud. 

Faasisiirded.

Faasisiirded ja siirdesoojused. 

Küllastumata ja küllastunud aur  

Veeaur õhus

Molekulaarjõud.

Vedelike omadused.

Mikromaailma füüsika.

Aatomimudeli ajalugu.

Atomism    

Kvantmehaanika

Nüüdisaegne aatomimudel 

Välis-ja sisefotoefekt 

Aatomituuma ehitus

Radioaktiivsus.

Tuumaenergia.

Megamaailma füüsika.

Megamaailma mõõtühikud

Vaatlusastronoomia

Kosmoloogia lühiajalugu

Taevas.

Maa ja Kuu.

Maa ja Kuu perioodiline liikumine.

Kalender.

Päikesesüsteem.

Päikesesüsteemi tekkimise hüpoteesid.

Eksoplaneedid.

Tähed

Tähesüsteemid ehk galaktikad

Tumeaine.

Universumi struktuur.

Suur Pauk.

Universumi evolutsioon ja tulevikustsenaariumid.

Antroopsusprintsiip.

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading