Muuseum

Muuseume on erinevaid, mis on liigitatud seal olevate esemete järgi. Näiteks:

Ajaloomuuseum

Kunstimuuseum

Loodusmuuseum

Mänguasjademuuseum

Spordimuuseum

Tuletõrjemuuseum

Muusikamuuseum jne.

Möödunud aegadest räägivad ka erinevad asjad, mida inimesed kunagi oma tegevuses on kasutanud: vanad tööriistad, savinõud, relvad, mööbel, riided, ehted, kunstiteosed, mündid. Selliseid asju nimetatakse esemelisteks ajalooallikateks ning neid hoitakse muuseumides. Mõnedes ajalooallikates, nagu raamatud või vanad dokumendid, on vanu sündmusi kirjeldatud otseselt. Neid nimetatakse kirjalikeks ajalooallikateks. Kirjalikud ajalooallikad on ka ajalehed, seadused, ajaloosündmusi nende toimumise järjekorras kirjeldavad kroonikad ja ürikud. Neid hoitakse arhiivides või raamatukogudes. Ajalooallikad on ka fotod, dokumentaalfilmid ja helisalvestised.

3

Muuseumid on alguse saanud inimeste erakogudest. Kunagi kogutud haruldased esemed, kunstiväärtused on kokku pandud muuseumitesse. Esimesed muuseumid Eestis on üle saja aasta vanad.

Eesti suurim muuseum on Eesti Rahva Muuseum Tartus. Eesti Rahva Muuseum on kultuuriloomuuseum, mille eesmärk on kajastada igapäevaelu, kultuuri kui elamise viisi ja laadi, arvestades selle ajalist, ruumilist ja sotsiaalset mitmekesisust.

1909. aastal Tartus asutatud muuseum pühendati meie suurima vanavarakoguja Jakob Hurda mälestusele, et säilitada tema pärand. Nimeks pandi Eesti Rahva Muuseum, mis tänapäeval kõlaks eesti rahvusmuuseum.

4

Ülesanded:

MUUSEUM. Vali õiged vastusevariandid

EESTI MUUSEUMID. Millised neist pole Eesti muuseumid?

 

Eesti Vabaõhumuuseum

Eesti Rahva Muuseumi uus hoone

Vaata lisaks:

results loading