NIIT KUI EESTI KÕIGE LIIGIRIKKAM KOOSLUS

Niit on elukooslus, kus kasvavad peamiselt mitmeaastased rohttaimed ning see on Eesti kõige liigirikkam kooslus. Niidu säilimiseks on vaja seda igal aastal niita, sest niitmine ei lase noortel puudel ja põõsastel võimust võtta ning taimed saavad ilusti kasvada. Looduslikuks niiduks nimetatakse niitu, mille taimestik on loodusliku päritoluga. Kultuurniiduks nimetatakse niitu, mille elutingimused luuakse inimeste poolt.

Niitude tekkimise viis ja niidud (Kasutatud materjal: Sirje ja Georg Aher. Rohtlad ja niidud. Rohtlad-ja-niidud)

 

Taimestik

Põhiosa niidu taimestikust moodustavad kõrrelised (nt. Kerahein, põldtimut) ja tarnad. Lisaks kasvab põldudel palju liblikõielisi (nt. Aedristik, harilik hiirehernes), tulikaid, kellukaid ja käpalisi. Käpalisteks kutsutakse põhjamaiseid orhideesid ning need on looduskaitse all. Tuntuimad käpalised on Eestis kaunis kuldking ja ööviiul ehk kahelehine käokeel.

Puisniidud

Puisniit on pargitaoline hõredalt kasvavate puude ja põõsastega heinamaa ning need on väga liigirikkad kooslused. Seal kasvavad näiteks kask, haab, tamm, kuusk ning nii metsa- kui niidutaimed. Puisniidud on levinud Lääne-Eesti lubjarikastel parajalt niisketel muldadel. Näiteks asub seal Laelatu puisniit, kus ühelt ruutmeetrilt on loendatud 76 erinevat taimeliiki.

Laelatu puisniit

Laelatu puisniit

Kasvutingimused:

  1. Palju valgust ja tuult
  2. Vähem kaitset vihma ja päikese eest
  3. Toimuvad niitmised, millega taimed peavad kohastuma

 

Putukad

Niidul askeldab väga palju putukaid. Näiteks tolmeldavad õisi mesilased, kimalased ja liblikad ning õietolmust toituvad kärbsed ja mardikad.Lisaks võib seal kohata ka sipelgaid, kiile, herilasi, ämblikke ja teisi putukaid.

 

Linnud ja loomad

Niitudel pesitseb vähe linnuliike, kuid paljud liigid käivad sealt toitu otsimas.Näiteks tulevad niidu kõrges rohus liikumisega hästi toime valge-toonekurg ja suurkoovitaja. Kuna niitudel pole piisavalt varjepaikasid, siis suuri imetajaid seal püsivalt ei ela, kuid mitmed loomaliigid käivad sealt toitu otsimas. Näiteks käivad niidul toitumas põder, metskits ja metssiga. Niitudel elavad halljänes ja närilised ning nendele peavad jahti rebane ja väikesed kiskjad.

 

 VIDEOD

Kiilid:

Puisniit:

Putukad:

 

TESTID

Niit. Tõene või väär väide?

 

results loading