Rakuhingamine

Rakku sattunud toitained lagundatakse katabolismi käigus bioloogilise oksüdatsiooni teel lihtsamateks ühenditeks ning vabaneb energia.

Oksüdatsiooniprotsessi (oksüdatsioon on elektronide loovutamine ning kirjeldatud protsessi nimetatakse dehüdrogeenimiseks) käigus eemalduvad oksüdeerivalt substraadilt vesinikioonid ja elektronid. Eemaldunud elektronid ja prootonid kanduvad ensüümide ja koensüümide abil hingamisahelas nende lõppaktseptorile — õhuhapnikule.

Elektrontransportahela skeem

Elektrontransportahela skeem

Hingamine toimub mitokondrites. Et selle tulemusel glükoos laguneb süsihappegaasiks ja veeks ning tekib energiat, võib mitokondreid nimetada rakkude akudeks.

Rakuhingamise koondvõrrand:

10

Algselt olid mitokondrid iseseisvad bakterid. Mitokondritel on iseseisev membraan, rõngas-DNA ja ribosoomid. Nii saavad mitokondrid iseseisvalt valke sünteesida ning poolduda.

 

results loading