HINGAMINE JA PÕLEMINE

HINGAMINE

Inimesed ja paljud teised organismid kasutavad hingamiseks õhus sisalduvat hapnikku. Inimene võtab hapnikku sissehingatavast õhust kopsudega, veri kannab hapniku organismis laiali. Hingamine koosneb sisse- ja väljahingamisest. Need on tegevused, mida juhib ajus asuv hingamiskeskus.

Hapnikku kasutab organism elutegevuseks, energia saamiseks, liikumiseks, rakkude ülesehitamiseks. Hapniku  kaasabil toimuvad organismis ainevahetusprotsessid ja nende protsesside käigus tekib süsihappegaas. Selle kannab veri kopsudesse, kust ta eraldub väljahingatava õhu koostises. Seega on sissehingatavas õhus rohkem hapnikku ja vähem süsihappegaasi kui väljahingatavas õhus.

FOTOSÜNTEES

Roheliste taimede fotosüntees aitab ära hoida süsihappegaasi pidevat suurenemist õhus. Fotosüntees tähendab ainete tekkimist valguse toimel ja see toimub taimede rohelistes lehtedes klorofülli ja päieksevalguse osavõtul. Taimed saavad juurtega mullast vett ja õhust võtavad nad lehtedega süsihappegaasi. Valguse ja klorofülli osavõtul tekivad taimedes suhkrud, tärklis jt ained ning eraldub hapnik.

Fotosüntees

Fotosüntees

 

PÕLEMINE

Põlemisel reageerivad ained ja materjalid hapnikuga, seejuures vabaneb soojust ja valgust ning tekib süsihappegaas.  Süsihappegaas ei põle ega võimalda põlemist. Leegi kustutamiseks tuleb takistada hapniku juurdepääs põlevale materjalile.  Põlemisel võivad olla väga halvad tagajärjed, sellepärast tuleb tulega väga ettevaatlik olla. Suvel metsas maha visatud tikk võib tekitada väga suure tulekahju, milles hävineb palju puid, põõsaid, taimi ja metsas elavaid loomi.

PÕLEMISPROTSESS

Kütteaine ja õhu segu peab olema kuumutatud teatud temperatuurini, enne kui see süttib. Põlemiseks vajalik miinimumtemperatuur sõltub kütteaine liigist. Kui säde süütab gaasipõleti, siis lõhub sädeme kuumus kütuse ja hapniku molekulid aatomiteks. Nende aatomite uuesti ühinemine annab põlemisproduktid. Reaktsioonis vabanev soojus on siis võimeline purustama uusi kütuse ja hapniku molekule ja põhjustama jätkuvat reaktsiooni. See vabastab rohkem soojust, nii et põlemisprotsess hoiab ise selle jätkumist.

TEST

See artikkel on retsenseerimata.