HINGAMINE JA PÕLEMINE. Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 13 25s

Leegi kustutamiseks tuleb takistada … juurdepääs põlevale materjalile.

2 / 13 25s

… aitab ära hoida süsihappegaasi pidevat suurenemist õhus.

3 / 13 25s

Põlemisel vabaneb soojust ja valgust ning tekib …

4 / 13 25s

Fotosüntees toimub taime … osades.

5 / 13 25s

Fotosüntees toimub taime rohelistes osades sisalduva pigmendi … kaasabil.

6 / 13 25s

Väljahingatavas õhus on … süsihappegaasi kui sissehingatavas õhus.

7 / 13 25s

Põlemisel reageerivad ained ja materjalid …

8 / 13 25s

Fotosünteesi saadusteks on …

9 / 13 25s

Süsihappegaas … põlemist.

10 / 13 25s

Organismid vajavad hingamiseks …

11 / 13 25s

Organism kasutab hapnikku …

12 / 13 25s

Fotosüntees on protsess, mille käigus elusorganismid muudavad päikeseenergia keemiliseks energiaks.

13 / 13 25s

Fotosünteesiks vajab taim …