HINGAMINE JA PÕLEMINE. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 13 25s

Fotosüntees toimub taime ... osades.

2 / 13 25s

Fotosünteesi saadusteks on ...

3 / 13 25s

Fotosüntees on protsess, mille käigus elusorganismid muudavad päikeseenergia keemiliseks energiaks.

4 / 13 25s

Fotosüntees toimub taime rohelistes osades sisalduva pigmendi ... kaasabil.

5 / 13 25s

Organismid vajavad hingamiseks ...

6 / 13 25s

Põlemisel reageerivad ained ja materjalid ...

7 / 13 25s

Organism kasutab hapnikku ...

8 / 13 25s

Leegi kustutamiseks tuleb takistada ... juurdepääs põlevale materjalile.

9 / 13 25s

Väljahingatavas õhus on ... süsihappegaasi kui sissehingatavas õhus.

10 / 13 25s

... aitab ära hoida süsihappegaasi pidevat suurenemist õhus.

11 / 13 25s

Süsihappegaas ... põlemist.

12 / 13 25s

Fotosünteesiks vajab taim ...

13 / 13 25s

Põlemisel vabaneb soojust ja valgust ning tekib ...

results loading