INIMTEGEVUSE MÕJU MULLALE

Inimene tõstab mulla viljakust maaparanduse, mullaharimise ja väetamisega.  Maaparandustööd hõlmavad endas näiteks kivide koristamist põllult, kuivenduskraavide rajamine.  Mulda haritakse näiteks kultiveerimisega ja muldamisega. Väetamine on taimede kasvamiseks vajalike toitainete viimine mulda ja väetised jagunevad:
–    orgaanilised väetised: sõnnik, virts, kompost ja turvas;
–    mineraalväetised: lämmastik-, fosfor-ja kaaliumväetised. Mineraalväetised saadakse maavaradest aga neid toodetakse ka tööstuses.

TEST:

Küntud_põld_Lõuna-Eestis (800x533)

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.