INIMTEGEVUSE MÕJU MULLALE. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 14 25s

Väetise jõudmine veekogudesse võib põhjustada veekogude kinnikasvamist.

2 / 14 25s

Kui mullas on vähem õhku, siis vihmausside arv ...

3 / 14 25s

Mida rohkem on mullas vihmausse, seda ... tekib huumust.

4 / 14 25s

Mulla poorsuse vähenemisel ja tiheduse suurenemisel ... mulla õhusisaldus.

5 / 14 25s

Inimesed, loomad ja masinad tallavad mulda ning seeläbi mulla poorsus ... ja tihedus ...

6 / 14 25s

Millised neist on orgaanilised väetised?

7 / 14 25s

Maaparandustööde alla kuulub ...

8 / 14 25s

... võib põhjustada vee liikumist taimejuurtest mulda ning taim kuivab.

9 / 14 25s

Väetised jagunevad ...

10 / 14 25s

... sattunud väetis muudab joogivee kõlbmatuks.

11 / 14 25s

Inimene ... mulla viljakust maaparanduse, mullaharimise ja väetamisega.

12 / 14 25s

Taimede kasvamiseks vajalike toitainete viimine mulda on ...

13 / 14 25s

Milline neist on mineraalväetis?

14 / 14 25s

Mullaharimise alla kuulub ...

results loading