KAART

Kaart on Maa vähendatud tasapinnaline mudel, mis kujutab maakera erinevaid paiku täpsemini kui gloobus. Samas on kaart veidi moonutatud, kuna tasapinnal on raske kumerat pinda kujutada. Kõige vähem on moonutatud kaardi keskosa ning moonutused on seda väiksemad, mida väiksemat maakera osa kaardil kujutatakse. Kaardi valmistamiseks tuleb maapinnal paiknevad objektid esmalt mõõta ning plaanile joonistada, mis on aga väga ajamahukas. Enamik suuri kaarte valmistatakse aero või satelliitfotode põhjal. Aerofotode puhul on maa-või merepinda pildistatud õhust, satelliitfotode puhul on pildid tehtud satelliitide poolt.

Aerofoto annab maapinnast täpse ülevaate, kuid sellest on raske aru saada, kuna see on väga kirju. Kaardile kantakse tähtsamad objektid ja nende kujutamiseks on välja mõeldud kergesti loetaad leppemärgid. Kaardi legendis seletatakse ära leppemärkide tähendused.

Tänapäeval valmistatakse kaarte arvutiga. Kaardi valmistamisel peab kõige pealt teadma, milleks seda vaja on. Seejärel hakatakse andmeid koguma. Kui andmed kogutud, koostab kartograaf ehk kaardispetsialist kaardi, mis pärast kontrollitakse ja kujundatakse kunstniku abiga. Seejärel on seda võimalik kasutada avutis või välja printida.

Ülesanne:

GLOOBUS JA KAART Vali õiged vastusevariandid

Maailmakaart2

 

Maailmakaart3

 

Maailmakaart talvel

 

Maailmakaart suvel

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.