GLOOBUS JA KAART Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 18

Pildil on Euroopa ...

2 / 18

Pildil on Euroopa ...

3 / 18

Kõik gloobused on siledad.

4 / 18

1:300 on ...

5 / 18

Maa telje lõikumist Maa pinnaga nimetatakse ...

6 / 18

Kaart on täpsem kui gloobus.

7 / 18

Kaardi keskosa on kõige ... moonutatud.

8 / 18

Mida väiksemat maakera osa kaardil kujutatakse, seda ... on moonutused.

9 / 18

Kaart on ... moonutatud kui gloobus.

10 / 18

Nullmeridiaaniga paralleelsed põhja-lõunasuunalised jooned on ...

11 / 18

Gloobus ... väga täpne.

12 / 18

Joon, mis jagab Maa põhja- ja lõunapoolkeraks, on ...

13 / 18

Gloobus on Maa vähendatud ja lihtsustatud mudel.

14 / 18

2cm = 40 km on ...

15 / 18

Pildil on Eesti ...

16 / 18

Joon, mis jagab Maa ida- ja läänepoolkeraks, on ...

17 / 18

Evaatoriga paralleelsed ida-läänesuunalised jooned on ...

18 / 18

Suuri kaarte valmistatakse aero- või satelliitfotode põhjal.

MALUMANG.EE

results loading