GLOOBUS JA KAART Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 18

Kaardi keskosa on kõige … moonutatud.

2 / 18

1:300 on …

3 / 18

2cm = 40 km on …

4 / 18

Pildil on Eesti …

5 / 18

Joon, mis jagab Maa ida- ja läänepoolkeraks, on …

6 / 18

Joon, mis jagab Maa põhja- ja lõunapoolkeraks, on …

7 / 18

Nullmeridiaaniga paralleelsed põhja-lõunasuunalised jooned on …

8 / 18

Evaatoriga paralleelsed ida-läänesuunalised jooned on …

9 / 18

Maa telje lõikumist Maa pinnaga nimetatakse …

10 / 18

Suuri kaarte valmistatakse aero- või satelliitfotode põhjal.

11 / 18

Pildil on Euroopa …

12 / 18

Pildil on Euroopa …

13 / 18

Gloobus … väga täpne.

14 / 18

Mida väiksemat maakera osa kaardil kujutatakse, seda … on moonutused.

15 / 18

Kaart on … moonutatud kui gloobus.

16 / 18

Kaart on täpsem kui gloobus.

17 / 18

Kõik gloobused on siledad.

18 / 18

Gloobus on Maa vähendatud ja lihtsustatud mudel.

MALUMANG.EE