KESKAEG. Pillid

Keskajal lauldi enamasti Araabia päritolu pillide – fiidel, rebekk, harf, põikflööt, käsitrumm, tamburiin – saatel, kuid keskajal said tuule tiibadesse mitmed tänapäeval tuntud ja armastatud muusikainstrumendid: orel, flööt, viiul.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud