ALUSELISED OKSIIDID

9. klass > Keemia > 1. poolaasta

Aluselised oksiidid on oksiidid, mis on aluseliste omadustega ja need reageerivad hapetega. Aktiivsete metallide oksiidid on tugevalt aluselised, vähemaktiivsete omad nõrgalt aluselised.

 

Aine Milliste juhtudel reageerib Saadus Näide
Vesi Tugevalt aluselised oksiidid Tugevalt aluseline hüdroksiid BaO+ H2OBa(OH)2
Hape Tugevalt aluselised- väga energiliselt; nõrgalt aluselised- aeglaselt, vajalik kuumutamine Sool ja vesi BaO+ 2HCl→BaCl2 + H2OCuO+ H2SO4→CuSO4 + H2O (kuumutamisel)

Tabel. Aluseliste oksiidide reageerimine teiste ainetega