Elektrilaeng. Punktlaeng

11. klass > Füüsika > 3.kursus – Elektromagnetism

Elektrilaeng on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha omadust astuda teiste kehadega elektro­magnetilisse vastastikmõjusse.

Kehade elektriseerimiseks on kaks viisi: (1) Kehad elektriseeruvad omavahelisel hõõrdumisel, kusjuures elektriseeruvad mõlemad hõõrdumisest osa võtvad kehad või (2) Kehad elektriseeruvad kokkupuutel teiste elektrilaengut omava kehaga.

youtube_video

Video: Kehade laadumine hõõrdumisel

Punktlaeng on idealiseeritud mudel – elektriliselt laetud keha, millel puuduvad mõõtmed. Punkt­laen­gu mõiste abil lihtsustatakse elektrinähtuste uurimist tavaliselt juhtudel, kui keha või osakese mõõtmed on tühised võrreldes tema kaugusega teistest elektrilaengut omavatest kehadest või osakestest. Neil juhtudel võib mõõtmed arvestamata jätta.