HINGAMINE JA PÕLEMINE

5. klass > Loodusõpetus > 1. poolaasta

Inimesed ja paljud teised organismid kasutavad hingamiseks õhus sisalduvat hapnikku. Inimene võtab hapnikku sissehingatavast õhust kopsudega, veri kannab hapniku organismis laiali. Hapnikku kasutab organism elutegevuseks, energia saamiseks, liikumiseks, rakkude ülesehitamiseks. Hapniku  kaasabil toimuvad organismis ainevahetusprotsessid ja nende protsesside käigus tekib süsihappegaas. Selle kannab veri kopsudesse, kust ta eraldub väljahingatava õhu koostises. Seega on sissehingatavas õhus rohkem hapnikku ja vähem süsihappegaasi kui väljahingatavas õhus.

Hingamine

Roheliste taimede fotosüntees aitab ära hoida süsihappegaasi pidevat suurenemist õhus. Fotosüntees tähendab ainete tekkimist valguse toimel ja see toimub taimede rohelistes lehtedes klorofülli ja päieksevalguse osavõtul. Taimed saavad juurtega mullast vett ja õhust võtavad nad lehtedega süsihappegaasi. Valguse ja klorofülli osavõtul tekivad taimedes suhkrud, tärklis jt ained ning eraldub hapnik.

Fotosüntees

Fotosüntees

 

Põlemisel reageerivad ained ja materjalid hapnikuga, seejuures vabaneb soojust ja valgust ning tekib süsihappegaas.  Süsihappegaas ei põle ega võimalda põlemist. Leegi kustutamiseks tuleb takistada hapniku juurdepääs põlevale materjalile.

Lõkketuli

Lõkketuli