Mitoos

11. klass > Bioloogia > 2. Metabolism ja teised eluavaldused

Enne mitoosi toimub DNA replikatsioon, järgneb DNA õigsuse kontroll. Replikatsioonil muutuvad kromosoomid kahekromatiidilisteks.

Replikatsiooni skeem

Replikatsiooni skeem

Mitoos on eukarüootse raku jagunemine, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus ehk kahe tütarraku geneetiline identsus.

Kuula:

Mitoos:

youtube_video

Mitoos 2:

youtube_video

Rakkude jagunemine mikroskoobis:

youtube_video