8. klassKeemiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised antud keemilistest elementidest on Leelismetallid?

Uuesti Kontrolli