4. klassMatemaatikaTeadmiste test
Koostas: Tiia Salm
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Ajaühikud

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Mitu kuud on pooles aastas?
2 / 10
Mitu tundi on pooles ööpäevas?
3 / 10
Mitu tundi on kahes ööpäevas?
4 / 10
Mitu tundi on ühes ööpäevas?
5 / 10
Mitu minutit on pooles tunnis?
6 / 10
Mitu minutit on ühes tunnis?
7 / 10
Minu minutit on veerand tunnis?
8 / 10
Mitu minutit on kahes tunnis?
9 / 10
Mitu minutit on kolmveerand tunnis?
10 / 10
Mitu sekundit on ühes minutis?
Uuesti Edasi