Ajaühikud. Kirjuta õige number

Sinu tulemus on
1 / 12

Mitu tundi on pooles ööpäevas?

2 / 12

Mitu tundi on kahes ööpäevas?

3 / 12

Mitu kuud on pooles aastas?

4 / 12

Mitu minutit on kolmveerand tunnis?

5 / 12

Mitu tundi on ühes ööpäevas?

6 / 12

Mitu minutit on ühes ööpäevas?

7 / 12

Mitu minutit on kahes tunnis?

8 / 12

Mitu sekundit on ühes minutis?

9 / 12

Mitu minutit on ühes tunnis?

10 / 12

Minu minutit on veerand tunnis?

11 / 12

Mitu sekundit on ühes tunnis?

12 / 12

Mitu minutit on pooles tunnis?