Ajaühikud. Kirjuta õige number

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Mitu tundi on kahes ööpäevas?

2 / 12

Mitu minutit on ühes tunnis?

3 / 12

Mitu minutit on kolmveerand tunnis?

4 / 12

Mitu tundi on ühes ööpäevas?

5 / 12

Mitu minutit on kahes tunnis?

6 / 12

Mitu kuud on pooles aastas?

7 / 12

Mitu sekundit on ühes tunnis?

8 / 12

Mitu minutit on pooles tunnis?

9 / 12

Mitu tundi on pooles ööpäevas?

10 / 12

Mitu minutit on ühes ööpäevas?

11 / 12

Minu minutit on veerand tunnis?

12 / 12

Mitu sekundit on ühes minutis?

results loading