3. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Ajaühikud. Kirjuta õige number

1 / 11

Mitu kuud on pooles aastas?

2 / 11

Mitu tundi on kahes ööpäevas?

3 / 11

Mitu tundi on pooles ööpäevas?

4 / 11

Mitu minutit on kahes tunnis?

5 / 11

Mitu minutit on ühes tunnis?

6 / 11

Mitu minutit on pooles tunnis?

7 / 11

Mitu minutit on kolmveerand tunnis?

8 / 11

Mitu tundi on ühes ööpäevas?

9 / 11

Mitu minutit on veerand tunnis?

10 / 11

Mitu sekundit on ühes minutis?

11 / 11

Mitu kuud on ühes aastas?

Uuesti Edasi