Ajaühikud. Kirjuta õige number

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 11

Mitu sekundit on ühes minutis?

2 / 11

Mitu minutit on pooles tunnis?

3 / 11

Mitu minutit on veerand tunnis?

4 / 11

Mitu minutit on ühes tunnis?

5 / 11

Mitu tundi on ühes ööpäevas?

6 / 11

Mitu tundi on pooles ööpäevas?

7 / 11

Mitu minutit on kolmveerand tunnis?

8 / 11

Mitu kuud on ühes aastas?

9 / 11

Mitu minutit on kahes tunnis?

10 / 11

Mitu kuud on pooles aastas?

11 / 11

Mitu tundi on kahes ööpäevas?

results loading