11. klassMatemaatikaTeadmiste test
Allikas: www.kool.ee
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Aritmeetiline jada. Test nr3

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 11
Paiguta arvude 18 ja -10 vahele kolm arvu nii, et need koos antud arvudega moodustaksid aritmeetilise jada 5 järjestikust liiget.
2 / 11
Leia kõigi 5-ga jaguvate kahekohaliste naturaalarvude summa.
3 / 11
Leia kõigi sajast väiksemate kolmega jaguvate positiivsete arvude summa.
4 / 11
Aritmeetilise jada kolmas liige on 8 ja seitsmes liige 18. Leia esimese üheteistkümne liikme summa.
5 / 11
Aritmeetilise jada kolmas liige on 5 ja kaheteistkümnes liige on -22. Leia esimese kuueteist-kümne liikme summa.
6 / 11
Leia aritmeetilise jada esimene liige a1 ja vahe d, kui
7 / 11
Leia aritmeetilise jada esimene liige a1 ja vahe d, kui
8 / 11
Leia aritmeetilise jada kolm järjestikust liiget, kui nende summa on 33 ning korrutis 1287.
9 / 11
Aritmeetilise jada kolmas liige on 12 ja viies liige 20. Leia jada esimese kümne liikme summa.
10 / 11
Kasvava aritmeetilise jada esimese ja viienda liikme summa on 14 ning teise ja neljanda liikme korrutis on 45. Mitme esimese liikme summa on 24?
11 / 11
Leia aritmeetilise jada neljateistkümne esimese liikme summa, kui jada esimene liige on -3 ning kolmanda ja seitsmenda liikme korrutis on 24.
Uuesti Edasi