TESTAritmeetiline jada. Test nr3

Sinu tulemus on
1 / 11

Leia kõigi sajast väiksemate kolmega jaguvate positiivsete arvude summa.

2 / 11

Leia aritmeetilise jada esimene liige a1 ja vahe d, kui

3 / 11

Aritmeetilise jada kolmas liige on 5 ja kaheteistkümnes liige on -22. Leia esimese kuueteist-kümne liikme summa.

4 / 11

Aritmeetilise jada kolmas liige on 8 ja seitsmes liige 18. Leia esimese üheteistkümne liikme summa.

5 / 11

Kasvava aritmeetilise jada esimese ja viienda liikme summa on 14 ning teise ja neljanda liikme korrutis on 45. Mitme esimese liikme summa on 24?

6 / 11

Paiguta arvude 18 ja -10 vahele kolm arvu nii, et need koos antud arvudega moodustaksid aritmeetilise jada 5 järjestikust liiget.

7 / 11

Leia aritmeetilise jada neljateistkümne esimese liikme summa, kui jada esimene liige on -3 ning kolmanda ja seitsmenda liikme korrutis on 24.

8 / 11

Aritmeetilise jada kolmas liige on 12 ja viies liige 20. Leia jada esimese kümne liikme summa.

9 / 11

Leia aritmeetilise jada kolm järjestikust liiget, kui nende summa on 33 ning korrutis 1287.

10 / 11

Leia aritmeetilise jada esimene liige a1 ja vahe d, kui

11 / 11

Leia kõigi 5-ga jaguvate kahekohaliste naturaalarvude summa.

Allikas: www.kool.ee