11. klassTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Aritmeetiline jada. Vali õige vastus.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 15
On antud aritmeetiline jada 2, 7, 12, ... Leida selle jada kaheksas ja n-es liige.
2 / 15
Leida aritmeetiline jada, mille kolmas liige on 9 ja kümnes liige 30.
3 / 15
Leida aritmeetiline jada, mille kolmanda ja kuuenda liikme summa on 23 ning neljanda ja üheksanda liikme summa on 35.
4 / 15
Leida aritmeetiline jada, mille kolmanda ja seitsmenda liikme summa on 12 ning viies liige on kaks korda suurem teisest liikmest.
5 / 15
On antud aritmeetiline jada 1, 3, 5, 7, ... Mitmendast liikmest alates on ületavad liikmed arvu 1000?
6 / 15
Arvude 5 ja 15 vahele paigutada neli aritmeetilist keskmist st leida 4 sellist arvu, mis koos antud arvudega moodustaksid aritmeetilise keskmise.
7 / 15
Leida aritmeetilise jada 20, 17, 14, ... esimese 12 liikme summa.
8 / 15
Leida aritmeetilise jada 3, 1, -1, ... esimese 9 liikme summa.
9 / 15
Leida aritmeetiline jada, kui selle vahe on –2 ja esimese 10 liikme summa on –35.
10 / 15
Mitu korda lööb ööpäevas kell, mis lööb ka pooltunde?
11 / 15
Aritmeetilise jada neljas liige on 10, kaheksas 21. Leida esimese kümne liikme summa.
12 / 15
Aritmeetilise jada neljas liige on 9 ja üheksas –6. Mitu liiget tuleb võtta, et nende summa oleks 54?
13 / 15
Leida aritmeetiline jada, kui esimese ja teise liikme summa on 8 ning nende korrutis on 15.
14 / 15
Leida aritmeetiline jada, mille esimese kolme liikme summa on null ja samade liikmete ruutude summa aga 18.
15 / 15
Õpilane võttis raamatukogust 300 leheküljelise raamatu. Esimesel päeval luges ta 40 lehekülge, igal järgneval päeval aga 10 lehekülge rohkem kui eelneval. Mitme päevaga oli raamat läbi loetud?
Uuesti Edasi