Aritmeetiline jada. Vali õige vastus.

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 15

Leida aritmeetiline jada, mille esimese kolme liikme summa on null ja samade liikmete ruutude summa aga 18.

2 / 15

Aritmeetilise jada neljas liige on 9 ja üheksas –6. Mitu liiget tuleb võtta, et nende summa oleks 54?

3 / 15

Leida aritmeetiline jada, mille kolmas liige on 9 ja kümnes liige 30.

4 / 15

Leida aritmeetilise jada 3, 1, -1, ... esimese 9 liikme summa.

5 / 15

On antud aritmeetiline jada 1, 3, 5, 7, ... Mitmendast liikmest alates on ületavad liikmed arvu 1000?

6 / 15

Leida aritmeetiline jada, mille kolmanda ja seitsmenda liikme summa on 12 ning viies liige on kaks korda suurem teisest liikmest.

7 / 15

Mitu korda lööb ööpäevas kell, mis lööb ka pooltunde?

8 / 15

Leida aritmeetiline jada, kui esimese ja teise liikme summa on 8 ning nende korrutis on 15.

9 / 15

Õpilane võttis raamatukogust 300 leheküljelise raamatu. Esimesel päeval luges ta 40 lehekülge, igal järgneval päeval aga 10 lehekülge rohkem kui eelneval. Mitme päevaga oli raamat läbi loetud?

10 / 15

Leida aritmeetilise jada 20, 17, 14, ... esimese 12 liikme summa.

11 / 15

Arvude 5 ja 15 vahele paigutada neli aritmeetilist keskmist st leida 4 sellist arvu, mis koos antud arvudega moodustaksid aritmeetilise keskmise.

12 / 15

Leida aritmeetiline jada, kui selle vahe on –2 ja esimese 10 liikme summa on –35.

13 / 15

Leida aritmeetiline jada, mille kolmanda ja kuuenda liikme summa on 23 ning neljanda ja üheksanda liikme summa on 35.

14 / 15

On antud aritmeetiline jada 2, 7, 12, ... Leida selle jada kaheksas ja n-es liige.

15 / 15

Aritmeetilise jada neljas liige on 10, kaheksas 21. Leida esimese kümne liikme summa.

results loading