8. klassTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Arvude ümardamine ja ligikaudne arvutamine. Igal küsimusel on mitu õiget vastust

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 4
Kohalikel valimistel oli nimekirja kantud 34 kandidaati, valituks osutus 8. Valimistel osales 3000 inimest. Missugused suurused on täpsed?
2 / 4
Menuka ansambli kontserdil esinesid kaks meessolisti ja neli naissolisti ning pealtvaatajaid oli napilt alla saja tuhande. Turvalisust oli palgatud tagama 28 IMM turvameest. Missugused andmed on täpsed, missugused ligikaudsed?
3 / 4
Missugune järgmistest suurustest on täpne?
4 / 4
Missugused järgmistest suurustest on ligikaudsed?
Uuesti Edasi