Arvude ümardamine ja ligikaudne arvutamine. Igal küsimusel on mitu õiget vastust

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 4

Missugune järgmistest suurustest on täpne?

2 / 4

Missugused järgmistest suurustest on ligikaudsed?

3 / 4

Kohalikel valimistel oli nimekirja kantud 34 kandidaati, valituks osutus 8. Valimistel osales 3000 inimest. Missugused suurused on täpsed?

4 / 4

Menuka ansambli kontserdil esinesid kaks meessolisti ja neli naissolisti ning pealtvaatajaid oli napilt alla saja tuhande. Turvalisust oli palgatud tagama 28 IMM turvameest. Missugused andmed on täpsed, missugused ligikaudsed?

Autor: Allar Veelmaa

results loading