10. klassAjaluguTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti ajaloo mälumäng nr1

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Millal peatus Pärnu jõe paremal kaldal Pullis rühm küttijaid ja kalastajaid?
2 / 10
Kunda Lammasmäele, madalaveelises järves paiknevale saarekesele, rajati esimest korda hooajaline asula, mida kasutati ka edaspidi. Millal see asula rajati?
3 / 10
Mis aastal vallutas Jaroslav Targa sõjavägi Tarbatu (Tartu) linnuse ning Kagu-Eesti?
4 / 10
Mis aastal leidis aset Eesti (Astlanda) esmakordne märkimine – araabia geograafi Abu Abdallah Muhammad al-ldrisi maailmakaardil?
5 / 10
Millal algas Muistne vabadusvõitlus?
6 / 10
Mis aastal oli Tartu (Jurjev) esmakordne mainimine kirjasõnas?
7 / 10
Muistne vabadusvõitlus lõppes ...
8 / 10
Millal oli Eestis esimene teadaolev katkuepideemia?
9 / 10
Mis aastal toimus Madisepäeva lahing?
10 / 10
Kelle eestvedamisel toimus Madisepäeva lahing?
Uuesti Edasi