6. klassTeadmiste test
Autor: Neeme Kook
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti Vabariigi väljakuulutamine ja Vabadussõda

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 27
Aeg, kui Vene võim oli lahkumas, kuid Saksa võim polnud veel kohal
2 / 27
Linn, kus algul kavatseti iseseisevus välja kuulutada
3 / 27
Eesti Vabariigi sünnipäev
4 / 27
Dokument, millega kuulutati välja iseseisvus
5 / 27
Kes kuulutasid välja iseseisvuse?
6 / 27
Päästekomitee üks liikmetest
7 / 27
Võõra maa vallutamine ja seal oma võimu kehtestamine
8 / 27
Riik, mis tahtis kehtestada Euroopas kommunistliku korda ja ründas Eestit
9 / 27
Päästekomitee liige, kes lasti Helsingis maha
10 / 27
Kommunistliku Venemaa sõjavägi
11 / 27
Linn, mille Punaarmee vallutas esimesena
12 / 27
Hiinlased sõdisid
13 / 27
Eesti Töörahva Kommuun oli
14 / 27
Mida kavatseti teha vallutatud maadega?
15 / 27
Milline oli sõjameeste meeleolu Vabadussõja algul?
16 / 27
Punaarmee jõudis Tallinnast vaid ...
17 / 27
Eesti vägede juhiks sai
18 / 27
Eestile tuli appi
19 / 27
Eestlaste pealetung algas
20 / 27
Suurimat edu saavutasid
21 / 27
Venemaa paiskas Eesti vastu oma parimad üksused -
22 / 27
Eesti vabastati vaenlastest
23 / 27
Saksa mõisnikud palkasid Eesti vastu suure armee
24 / 27
Esimesed vabatahtlikud Eesti Kaitsearmees olid
25 / 27
Eestlased tähistavad võidupüha
26 / 27
Eesti-Vene rahuleping sõlmiti
27 / 27
Eesti-Vene rahuleping sõlmiti
Uuesti Edasi