11. klassMatemaatikaTeadmiste test
Allikas: www.kool.ee
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Geomeetriline jada. Test nr1

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 13
Leia geomeetrilise jada 1, 3, 9, ... kuues liige.
2 / 13
Geomeetrilise jada esimese ja kolmanda liikme summa on 15, teise ja neljanda liikme summa on 30. Leia jada.
3 / 13
Paiguta arvude 3 ja 96 vahele neli geomeetrilist keskmist st leia neli sellist arvu, mis koos antud arvudega moodustaksid geomeetrilise jada.
4 / 13
Leia geomeetrilise jada 5, 15, 45, 135, 405, 1215, 3645 liikmete summa.
5 / 13
Leia jada 2, 6, 18, ... kuue esimese liikme summa.
6 / 13
Leia geomeetriline jada, mille seitsme esimese liikme summa on 1093 ja tegur 3.
7 / 13
Geomeetrilise jada esimene liige on 96, kuues liige -3. Leia jada tegur.
8 / 13
Kirjuta geomeetrilise jada 4 esimest liiget ja üldliikme valem. Kas antud jada on kasvav või kahanev või vahelduvate märkidega?
9 / 13
Paiguta kolm arvu arvude 1 ja 16 vahele nii, et viis arvu koos moodustaksid geomeetrilise jada.
10 / 13
Leia geomeetrilise jada kolm järjestikust liiget, kui nende summa on 70 ja korrutis on 8000.
11 / 13
Arvuta geomeetrilise jada esimese n-liikme summa, kui
12 / 13
Leia lõpmatult kahaneva geomeetrilise jada tegur, kui esimene liige on 22 ja summa on 44.
13 / 13
Geomeetrilise jada esimese ja teise liikme vahe on 8, teise ja kolmanda liikme summa on 12. Leia jada kolm esimest liiget, kui jada on lõpmatult kahanev.
Uuesti Edasi