Geomeetriline jada. Test nr1

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 13

Leia geomeetrilise jada 5, 15, 45, 135, 405, 1215, 3645 liikmete summa.

2 / 13

Kirjuta geomeetrilise jada 4 esimest liiget ja üldliikme valem. Kas antud jada on kasvav või kahanev või vahelduvate märkidega?

3 / 13

Leia lõpmatult kahaneva geomeetrilise jada tegur, kui esimene liige on 22 ja summa on 44.

4 / 13

Paiguta arvude 3 ja 96 vahele neli geomeetrilist keskmist st leia neli sellist arvu, mis koos antud arvudega moodustaksid geomeetrilise jada.

5 / 13

Geomeetrilise jada esimene liige on 96, kuues liige -3. Leia jada tegur.

6 / 13

Leia geomeetrilise jada kolm järjestikust liiget, kui nende summa on 70 ja korrutis on 8000.

7 / 13

Leia geomeetriline jada, mille seitsme esimese liikme summa on 1093 ja tegur 3.

8 / 13

Paiguta kolm arvu arvude 1 ja 16 vahele nii, et viis arvu koos moodustaksid geomeetrilise jada.

9 / 13

Geomeetrilise jada esimese ja kolmanda liikme summa on 15, teise ja neljanda liikme summa on 30. Leia jada.

10 / 13

Arvuta geomeetrilise jada esimese n-liikme summa, kui

11 / 13

Geomeetrilise jada esimese ja teise liikme vahe on 8, teise ja kolmanda liikme summa on 12. Leia jada kolm esimest liiget, kui jada on lõpmatult kahanev.

12 / 13

Leia jada 2, 6, 18, ... kuue esimese liikme summa.

13 / 13

Leia geomeetrilise jada 1, 3, 9, ... kuues liige.

Allikas: www.kool.ee

results loading