Geomeetriline jada. Test nr1

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 13

Leia geomeetrilise jada 1, 3, 9, ... kuues liige.

2 / 13

Kirjuta geomeetrilise jada 4 esimest liiget ja üldliikme valem. Kas antud jada on kasvav või kahanev või vahelduvate märkidega?

3 / 13

Leia geomeetriline jada, mille seitsme esimese liikme summa on 1093 ja tegur 3.

4 / 13

Geomeetrilise jada esimese ja kolmanda liikme summa on 15, teise ja neljanda liikme summa on 30. Leia jada.

5 / 13

Paiguta arvude 3 ja 96 vahele neli geomeetrilist keskmist st leia neli sellist arvu, mis koos antud arvudega moodustaksid geomeetrilise jada.

6 / 13

Leia jada 2, 6, 18, ... kuue esimese liikme summa.

7 / 13

Leia geomeetrilise jada kolm järjestikust liiget, kui nende summa on 70 ja korrutis on 8000.

8 / 13

Leia geomeetrilise jada 5, 15, 45, 135, 405, 1215, 3645 liikmete summa.

9 / 13

Geomeetrilise jada esimene liige on 96, kuues liige -3. Leia jada tegur.

10 / 13

Arvuta geomeetrilise jada esimese n-liikme summa, kui

11 / 13

Paiguta kolm arvu arvude 1 ja 16 vahele nii, et viis arvu koos moodustaksid geomeetrilise jada.

12 / 13

Leia lõpmatult kahaneva geomeetrilise jada tegur, kui esimene liige on 22 ja summa on 44.

13 / 13

Geomeetrilise jada esimese ja teise liikme vahe on 8, teise ja kolmanda liikme summa on 12. Leia jada kolm esimest liiget, kui jada on lõpmatult kahanev.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!

Allikas: www.kool.ee

results loading