6. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Harilikud murrud ja kümnendmurrud, taandamine ja laiendamine. Võrdlemine

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 25
Mitmendik osa on joonisel olevatest nurkadest nürinurgad?
2 / 25
Arv kolmkümmend seitse sajandikku on kümnendmuruna
3 / 25
Murru põhiomadus ütleb, et
4 / 25
Neli õuna jaotatakse võrdselt viie lapse vahel. Iga laps saab
5 / 25
Kahest murrust on suurem see, mille
6 / 25
Missugune arv sobib võrduses x-i asemele?
7 / 25
Kui mitut murdu järgnevatest saab taandada?
8 / 25
Pool poolest on hariliku murruna
9 / 25
Järjesta arvud 1,4; 1,39; 1,309; 1,404; 1,099 kasvavalt.
10 / 25
Emal oli 2 suurt õuna ja ta lõikas need mõlemad pooleks. Kas on võimalik, et üks lastest saab suurema tüki kui mõni teine (lapsi oli 4)?
11 / 25
Missuguse tehtemärgi tähendus on murrujoonel?
12 / 25
Millega võrdub 9 + 0,9 + 0,09 + 0,009?
13 / 25
Murrud on tarvis laiendada nimetajani 15. Missugused murrud on õigesti laiendatud?
14 / 25
Harilik murd on kümnendmurruna
15 / 25
Kui suur osa ringist on täidetud punktidega?
16 / 25
Arv 0,7 on
17 / 25
Murru laiendamiseks nimetatakse
18 / 25
Missugune järgmistest murdudest on kõige suurem?
19 / 25
Jüri jagas sirgnurga kaheks võrdseks osaks ja seejärel poolitas mõlemad tekkinud nurgad. Kui suured nurgad tekkisid?
20 / 25
Arv 0,37 hariliku murruna on
21 / 25
Missugune järgmistest murdudest on kõige väiksem?
22 / 25
Murru taandamiseks nimetatakse
23 / 25
Kumb arvudest on suurem: kas 2/3 300-st või 3/4 400-st?
24 / 25
Jüri võrdles murde. Missuguste murdude võrdlemisel ta eksis?
25 / 25
Kui suur osa kolmnurgast on täidetud värviliste punktidega?
Uuesti Edasi