Harilikud murrud ja kümnendmurrud, taandamine ja laiendamine. Võrdlemine

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 25

Emal oli 2 suurt õuna ja ta lõikas need mõlemad pooleks. Kas on võimalik, et üks lastest saab suurema tüki kui mõni teine (lapsi oli 4)?

2 / 25

Missugune arv sobib võrduses x-i asemele?

3 / 25

Järjesta arvud 1,4; 1,39; 1,309; 1,404; 1,099 kasvavalt.

4 / 25

Missuguse tehtemärgi tähendus on murrujoonel?

5 / 25

Kui mitut murdu järgnevatest saab taandada?

6 / 25

Jüri jagas sirgnurga kaheks võrdseks osaks ja seejärel poolitas mõlemad tekkinud nurgad. Kui suured nurgad tekkisid?

7 / 25

Kui suur osa kolmnurgast on täidetud värviliste punktidega?

8 / 25

Missugune järgmistest murdudest on kõige väiksem?

9 / 25

Pool poolest on hariliku murruna

10 / 25

Arv 0,37 hariliku murruna on

11 / 25

Kui suur osa ringist on täidetud punktidega?

12 / 25

Mitmendik osa on joonisel olevatest nurkadest nürinurgad?

13 / 25

Murru põhiomadus ütleb, et

14 / 25

Harilik murd on kümnendmurruna

15 / 25

Kumb arvudest on suurem: kas 2/3 300-st või 3/4 400-st?

16 / 25

Murru taandamiseks nimetatakse

17 / 25

Missugune järgmistest murdudest on kõige suurem?

18 / 25

Murrud on tarvis laiendada nimetajani 15. Missugused murrud on õigesti laiendatud?

19 / 25

Millega võrdub 9 + 0,9 + 0,09 + 0,009?

20 / 25

Neli õuna jaotatakse võrdselt viie lapse vahel. Iga laps saab

21 / 25

Arv 0,7 on

22 / 25

Jüri võrdles murde. Missuguste murdude võrdlemisel ta eksis?

23 / 25

Kahest murrust on suurem see, mille

24 / 25

Arv kolmkümmend seitse sajandikku on kümnendmuruna

25 / 25

Murru laiendamiseks nimetatakse

Autor: Allar Veelmaa

results loading