6. klassAjaluguTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Idamaade muistsed tsivilisatsioonid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Millised tunnused on iseloomulikud Idamaade muistsetele kõrgkultuuridele?
2 / 12
Millistes piirkondades tekkis kõrgkultuur kõige varem?
3 / 12
Millised jõed ei ole seotud Vana-Ida kõrgkultuuride tekkimisega?
4 / 12
Millistes Vana-Ida maades olid linnriigid?
5 / 12
Millised allpool olevatest tunnustest on iseloomulikud Egiptuse valitsejatele?
6 / 12
Millistes Vana-Ida riikides ei kasutatud kiilkirja?
7 / 12
Millisele materjalile kirjutatud kiilkirja tekste on säilinud kõige enam?
8 / 12
Millisel eesmärgil kasutati Egiptuse püramiide?
9 / 12
Milliste inimkonnale tähtsate leiutiste autorid on sumerid?
10 / 12
Missugused silmapaistvad ehitised ja kultuurisaavutused on pärit Mesopotaamiast?
11 / 12
Milline allpool loetletud asjaolu ei mõjutanud juutidel ainujumala Jahve kultuse kinnistumist?
12 / 12
Millised loetelus olevad Vana Testamendi tegelased on ka ajaloolised isikud?
Uuesti Edasi