7. klassMatemaatikaTeadmiste test
http://www.ttkool.ut.ee/
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

JAH-EI vastustega küsimused. Test nr4

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Kaks sõpra Peep ja Mikk elavad suures majas ühes ja samas trepikojas, Peep IV ja Mikk II
korrusel. Poistel tekkis vaidlus, kui Peep oli väitnud, et ta elab 2 korda kõrgemal kui Mikk. Kas
Peebul oli õigus ?
2 / 10
Punkti ristkoordinaadid võttis esimesena kasutusele René Descartes. On see õige ?
3 / 10
Kas kahe nullist erineva naturaalarvu summa on alati väiksem kui nende arvude korrutis ?
4 / 10
Piimast saab 3% võid ? Kas 50 kg-st piimast saab 1,5 kg võid ?
5 / 10
Üks teguritest on 13. Kui teist tegurit suurendada 10 võrra, siis korrutis suureneb 130 võrra.
On see nii ?
6 / 10
80 km läbimiseks kulub autol 8 liitrit bensiini. Siis 350 km läbimiseks piisab samal autol 40
liitrist bensiinist. On see nii ?
7 / 10
Kui kahekohalises arvus 16 kustutada viimane number, siis see arv väheneb 16 korda. On
see õige ?
8 / 10
Klassis puudus 1/6 õpilastest. Kui Ats saadeti koju päeviku järele, siis oli puudujaid 1/5. Väidan, et selle klassi nimekirjas on 30 õpilast. On see õige ?
9 / 10
10 / 10
Kahel lumerookijal kulub 100 m puhastamiseks üks tund aega. Veerand tunniga teeksid
sama töö aga 4 lumerookijat. On see õige ?
Uuesti Edasi