9. klassMatemaatikaTeadmiste test
© Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Kolmnurga omadused. Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 19
Võrdhaarse kolmnurga tipunurk on 30 kraadi. Kui suur on alusnurk?
2 / 19
Missugust kolmnurkade võrdsuse tunnust väljendab joonis?
3 / 19
Võrdhaarse kolmnurga alusnurk on 30 kraadi. Kui suur on nurk kõrguse ja haara vahel?
4 / 19
On teada, et AB = CB, nurk 2 on 80°. Kui suur on nurk 1?
5 / 19
Milline põhimõtteline viga on joonisel?
6 / 19
Kui suur on joonisel oleva V-tähe pindala?
7 / 19
Kas on võimalik, et kahe kolmnurga kolm külge on vastavalt võrdsed, aga nurgad ei ole?
8 / 19
Selgita, kas joonisel olevad kolmnurgad KLN ja LMN on võrdsed?
9 / 19
Kui suur on joonisel oleva kujundi pindala?
10 / 19
Kolmnurgal on kaks võrdset sisenurka. See kolmnurk on alati ...
11 / 19
Missugust kolmnurkade võrdsuse tunnust väljendab joonis?
12 / 19
Missugust kolmnurkade võrdsuse tunnust väljendab joonis?
13 / 19
Kui mitu korda on kollaseks värvitud kolmnurga pindala suurem roheliseks värvitud kolmnurga pindalast?
14 / 19
Kas on õige, et ...
15 / 19
Täisnurkse kolmnurga üks teravnurk on 89 kraadi. Kui suur on teine teravnurk?
16 / 19
Kolmnurga kõige lühema külje vastas on ...
17 / 19
Kolmnurga sisenurkade summa on ...
18 / 19
Joonisel on täisnurkne kolmnurk. Missugune külg on selle kolmnurga hüpotenuus?
19 / 19
Juku pidi arvutama roheliseks värvitud kolmnurga pindala. Missugune tema lahendustest on õige?
Uuesti Edasi