Kolmnurga omadused. Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 19

Täisnurkse kolmnurga üks teravnurk on 89 kraadi. Kui suur on teine teravnurk?

2 / 19

Milline põhimõtteline viga on joonisel?

3 / 19

On teada, et AB = CB, nurk 2 on 80°. Kui suur on nurk 1?

4 / 19

Selgita, kas joonisel olevad kolmnurgad KLN ja LMN on võrdsed?

5 / 19

Missugust kolmnurkade võrdsuse tunnust väljendab joonis?

6 / 19

Juku pidi arvutama roheliseks värvitud kolmnurga pindala. Missugune tema lahendustest on õige?

7 / 19

Võrdhaarse kolmnurga alusnurk on 30 kraadi. Kui suur on nurk kõrguse ja haara vahel?

8 / 19

Kui mitu korda on kollaseks värvitud kolmnurga pindala suurem roheliseks värvitud kolmnurga pindalast?

9 / 19

Kas on võimalik, et kahe kolmnurga kolm külge on vastavalt võrdsed, aga nurgad ei ole?

10 / 19

Võrdhaarse kolmnurga tipunurk on 30 kraadi. Kui suur on alusnurk?

11 / 19

Kolmnurga kõige lühema külje vastas on ...

12 / 19

Kui suur on joonisel oleva kujundi pindala?

13 / 19

Kas on õige, et ...

14 / 19

Missugust kolmnurkade võrdsuse tunnust väljendab joonis?

15 / 19

Kolmnurgal on kaks võrdset sisenurka. See kolmnurk on alati ...

16 / 19

Kui suur on joonisel oleva V-tähe pindala?

17 / 19

Missugust kolmnurkade võrdsuse tunnust väljendab joonis?

18 / 19

Joonisel on täisnurkne kolmnurk. Missugune külg on selle kolmnurga hüpotenuus?

19 / 19

Kolmnurga sisenurkade summa on ...

© Allar Veelmaa

results loading