6. klassMatemaatikaTeadmiste test
© Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Kolmnurk (kuni liigitamiseni). Keskristsirge, nurga poolitaja. Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 19
Kolmnurgale on joonestatud kolm keskristsirget. Mida paned tähele?
2 / 19
Kolmnurkne karjakoppel piiratakse kolmekordse okastraadiga. Kui palju kulub traati, kui karjakopli küljed on 70 m, 80, ja 60 m?
3 / 19
Kolmnurga kõigi kolme külje pikkuste summat nimetatakse
4 / 19
Joonisel on kolmnurk ACG millele on tipust G tõmmatud nurgapoolitaja. Missugune väide on tõene?
5 / 19
Missugune joonisel olevatest kujunditest on kolmnurk?
6 / 19
Kolmnurga ümbermõõt on 25 cm. Selle kolmnurga üks külg on 10 cm ja teine 8 cm. Kui pikk on kolmnurga kolmas külg?
7 / 19
Joonisel on kolmnurgale ACG tipust G tõmmatud nurgapoolitaja ja sellele on märgitud kolm punkti. Mida saab nende punktide kohta öelda?
8 / 19
Missugune lause on kõige täpsem?
9 / 19
Leia jooniselt kolmnurga nurgad.
10 / 19
Missugune järgmistest lausetest on tõene?
11 / 19
Ruudule tõmmatakse diagonaal. Mida saab öelda tekkinud kolmnurkade pindalade kohta?
12 / 19
Kolmnurga üks külg on 10 dm, teine külg moodustab esimesest 60% ja kolmas külg moodustab esimesest 80%. Kui pikad on selle kolmnurga küljed?
13 / 19
Nurga suurus on 130 kraadi ja sellele tõmmatakse nurgapoolitaja. Kui suured nurgad tekivad?
14 / 19
Kas saab olemas olla kolmnurk, mille küljed on 3 cm, 4 cm ja 5 cm?
15 / 19
Punktid A, B ja C on
16 / 19
Joonisel olev lõik CD moodutab küljega AB täisnurga. Kuidas nimetatakse lõiku CD?
17 / 19
Leia joonisel oleva kolmnurga pindala.
18 / 19
Joonisel on kolmnurk ning kahe külje pikkus on teada. Kui pikk võib olla kolmas külg?
19 / 19
Millisel joonisel on sirgele läbi punkti P tõmmatud ristsirge?
Uuesti Edasi