TESTKolmnurk (kuni liigitamiseni). Keskristsirge, nurga poolitaja. Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 19

Kolmnurgale on joonestatud kolm keskristsirget. Mida paned tähele?

2 / 19

Joonisel on kolmnurk ACG millele on tipust G tõmmatud nurgapoolitaja. Missugune väide on tõene?

3 / 19

Missugune joonisel olevatest kujunditest on kolmnurk?

4 / 19

Leia jooniselt kolmnurga nurgad.

5 / 19

Kas saab olemas olla kolmnurk, mille küljed on 3 cm, 4 cm ja 5 cm?

6 / 19

Kolmnurga ümbermõõt on 25 cm. Selle kolmnurga üks külg on 10 cm ja teine 8 cm. Kui pikk on kolmnurga kolmas külg?

7 / 19

Millisel joonisel on sirgele läbi punkti P tõmmatud ristsirge?

8 / 19

Leia joonisel oleva kolmnurga pindala.

9 / 19

Ruudule tõmmatakse diagonaal. Mida saab öelda tekkinud kolmnurkade pindalade kohta?

10 / 19

Punktid A, B ja C on

11 / 19

Missugune lause on kõige täpsem?

12 / 19

Nurga suurus on 130 kraadi ja sellele tõmmatakse nurgapoolitaja. Kui suured nurgad tekivad?

13 / 19

Kolmnurkne karjakoppel piiratakse kolmekordse okastraadiga. Kui palju kulub traati, kui karjakopli küljed on 70 m, 80, ja 60 m?

14 / 19

Joonisel on kolmnurk ning kahe külje pikkus on teada. Kui pikk võib olla kolmas külg?

15 / 19

Kolmnurga üks külg on 10 dm, teine külg moodustab esimesest 60% ja kolmas külg moodustab esimesest 80%. Kui pikad on selle kolmnurga küljed?

16 / 19

Joonisel on kolmnurgale ACG tipust G tõmmatud nurgapoolitaja ja sellele on märgitud kolm punkti. Mida saab nende punktide kohta öelda?

17 / 19

Missugune järgmistest lausetest on tõene?

18 / 19

Joonisel olev lõik CD moodutab küljega AB täisnurga. Kuidas nimetatakse lõiku CD?

19 / 19

Kolmnurga kõigi kolme külje pikkuste summat nimetatakse

© Allar Veelmaa