6. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Kolmnurk. Vali kõige täpsemad vastusevariandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 16
Aluseks nimetatakse külge mille vastastipust ...
2 / 16
Võrdkülgne kolmnurk on ...
3 / 16
Kõrgus on…
4 / 16
Kolmnurga pindala võrdub …
5 / 16
Kui kolmnurgal on üks nurk täisnurk …
6 / 16
Kui kolmnurgal on kõik küljed võrdsed on ta …
7 / 16
Võrdhaarse kolmnurga alusnurgad on …
8 / 16
Kolmnurga nurkade summa on alati …
9 / 16
Võrdhaarse kolmnurga tipunurga poolitaja ...
10 / 16
Võrdkülgse kolmnurga kõik nurgad on … (kaks vastuse varjanti)
11 / 16
Teravnurkse kolmnurga kõik nurgad on ...
12 / 16
Nürinurkse kolmnurga üks nurk on ...
13 / 16
Milline kolmnurk on pildil?
14 / 16
Milline kolmnurk on pildil?
15 / 16
Milline kolmnurk on pildil?
16 / 16
Milline kolmnurk on pildil?
Uuesti Edasi