Kolmnurk. Vali kõige täpsemad vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 16

Kui kolmnurgal on kõik küljed võrdsed on ta …

2 / 16

Milline kolmnurk on pildil?

3 / 16

Aluseks nimetatakse külge mille vastastipust ...

4 / 16

Milline kolmnurk on pildil?

5 / 16

Teravnurkse kolmnurga kõik nurgad on ...

6 / 16

Milline kolmnurk on pildil?

7 / 16

Võrdhaarse kolmnurga tipunurga poolitaja ...

8 / 16

Kui kolmnurgal on üks nurk täisnurk …

9 / 16

Võrdhaarse kolmnurga alusnurgad on …

10 / 16

Kõrgus on…

11 / 16

Võrdkülgse kolmnurga kõik nurgad on … (kaks vastuse varjanti)

12 / 16

Milline kolmnurk on pildil?

13 / 16

Võrdkülgne kolmnurk on ...

14 / 16

Kolmnurga pindala võrdub …

15 / 16

Kolmnurga nurkade summa on alati …

16 / 16

Nürinurkse kolmnurga üks nurk on ...

results loading