6. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kolmnurk . Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 8
Kolmnurga ümbermõõt on 25 cm. Selle kolmnurga üks külg on 10 cm ja teine 8 cm. Kui pikk on kolmnurga kolmas külg?
2 / 8
Kolmnurga kõigi kolme külje pikkuste summat nimetatakse
3 / 8
Missugune järgmistest lausetest on tõene?
4 / 8
Kolmnurkne karjakoppel piiratakse kolmekordse okastraadiga. Kui palju kulub traati, kui karjakopli küljed on 70 m, 80, ja 60 m?
5 / 8
Kas saab olemas olla kolmnurk, mille küljed on 3 cm, 4 cm ja 5 cm?
6 / 8
Nurga suurus on 130 kraadi ja sellele tõmmatakse nurgapoolitaja. Kui suured nurgad tekivad?
7 / 8
Missugune lause on kõige täpsem?
8 / 8
Kolmnurga üks külg on 10 dm, teine külg moodustab esimesest 60% ja kolmas külg moodustab esimesest 80%. Kui pikad on selle kolmnurga küljed?
Uuesti Edasi